• Organisaties moeten tegenwoordig fel concurreren om waardevolle medewerkers aan boord te krijgen.
  Maar de grootste uitdaging is om hen daarna ook lang vast te houden!

  Talent Vasthouden
 • Opleidingen, trainingen of hoger salaris zijn geen lokkertjes meer.
  Talentvolle medewerkers hebben tegenwoordig een ijzersterke onderhandelingspositie.

  Digital Concepts Factory - Digitale innovatie in Marketing en Human Resources
 • Het behouden van talentvolle medewerkers is een groeiend hoofdpijndossier. De vervangingskosten per vertrekkende medewerker bedragen tussen de 40% en 200% van het bruto jaarsalaris! Hoe hoger het salaris, hoe hoger de vervangingskosten! (Bron: Randstad)

  Digital Concepts Factory - Digitale innovatie in Marketing en Human Resources
 • Het vervangen van een vertrekkende medewerker kost een organisatie minimaal €15.000 per FTE!

  Digital Concepts Factory - Digitale innovatie in Marketing en Human Resources
 • HR-professionals zijn vaak niet op de hoogte van de exacte vervangingskosten van een vertrekkende medewerker.
  Het berekenen van de werkelijke kosten is lastig, omdat niet alle kosten even zichtbaar zijn.

  Digital Concepts Factory - Digitale innovatie in Marketing en Human Resources
 • Het loont om talentvolle medewerkers aan de organisatie te binden.
  Het vasthouden van 10 medewerkers levert al snel een besparing op van minimaal €150.000 per jaar!

  Digital Concepts Factory - Digitale innovatie in Marketing en Human Resources
 • Organisaties die talentvolle medewerkers langer weten vast te houden zijn winstgevender en succesvoller!

  Digital Concepts Factory - Digitale innovatie in Marketing en Human Resources

Talent vasthouden

Talent vasthouden dé succesfactor

Medewerkers bepalen in grote mate het succes van een organisatie. Het is daarom essentieel om naast  goede werknemers aan te trekken hen ook te behouden. De tijd dat medewerkers hun werkgever tientallen jaren trouw bleven ligt ver achter ons. Talent vasthouden is dus cruciaal!

Net op het moment dat een organisatie een medewerker volledig klaar heeft gestoomd voor de functie, veel budget en tijd heeft geïnvesteerd, stapt dezelfde medewerker over naar een lucratievere baan of zelfs naar de concurrent. Voor HR-afdelingen is het een eeuwige en bijna ondankbare taak om continu vertrekkende medewerkers te vervangen.

Volgend adviesbureau Berenschot gaan organisaties zich de komende jaren meer richten op het behoud van het huidige personeel in plaats van het werven van nieuwe werknemers. Berenschot constateert echter dat organisaties op zoek zijn naar effectieve aanvullende maatregelen om werknemers aan boord te houden.

Een vertrekkende medewerker die vervangen moet worden is daarnaast een kostbare aangelegenheid.

Vervangingskosten minimaal 40% bruto jaarsalaris

Personeelsbehoud is een groeiend hoofdpijndossier voor veel organisaties. In de VS kosten voortijdig opstappende medewerkers bedrijven 1.000 miljard dollar per jaar.

HR-professionals realiseren zich dat personeelsverloop nadelig is voor de organisatie, maar zijn vaak niet op de hoogte van de exacte vervangingskosten. Het berekenen van de werkelijke kosten is lastig, omdat niet alle kosten even zichtbaar zijn.

De vervangingskosten voor een medewerker die vrijwillig vertrekt kost de organisatie maar liefst tussen de 40% en 200% van het bruto jaarsalaris.
(Bron: Randstad)

Vervangingskosten minimaal € 15.000 per medewerker

Bij een bruto modaal inkomen van €36.500 (Nibud, 2021) is dat al minimaal €15.000 per medewerker! Niet alleen in de vorm van de wervings- en selectiekosten, maar het vergt ook een enorme tijdsinvestering. Een vertrekkende medewerker neemt namelijk kennis, ervaring en contacten mee. Het kan zomaar drie tot zes maanden duren voordat een nieuwe medewerker volledig inzetbaar is en geld oplevert voor de organisatie. Hoe hoger het salaris, hoe hoger de vervangingskosten! Reden te meer om zuinig te zijn op huidige werknemers.

Wat is de nieuwe manier voor werkgevers om talent vast te houden?

Maar hoe houd je goed personeel binnen? Want alleen een goed salaris bieden is vaak niet voldoende. Zeker niet in tijden waarbij er in verschillende branches een groot tekort is aan personeel en de concurrenten hoge salarissen bieden om nieuwe medewerkers aan te trekken. Niet alleen zijn continue salarisverhogingen een flinke aanslag op de winst, maar daarnaast verliezen deze op lange termijn ook aan effectiviteit.

Naast de inhoud van het werk en waardering en erkenning krijgen voor dit werk, zijn er aanvullende en praktische faciliteiten nodig om in de toekomst medewerkers langer aan een werkgever te binden.

Alleen een innovatieve retentiestrategie kan voorkomen dat talentvolle en productieve medewerkers de organisatie voortijdig verlaten! Daarmee bespaart een organisatie niet alleen veel kosten, maar blijft ook de productiviteit stabiel!

Digitale innovatie bespaart minimaal €15.000 per FTE

Veel werkgevers halen alles uit de kast om talent zo lang mogelijk vast te houden. Maar vaak tevergeefs!

DCF introduceert een baanbrekende digitale innovatie waarbij medewerkers er bewust voor kiezen langer voor een organisatie aan de slag te blijven. Deze innovatie bespaart een organisatie jaarlijks minimaal €15.000 per FTE.

Wilt u als werkgever ook medewerkers lang vasthouden en minimaal €15.000 per FTE besparen?

© Copyright 2021 – Digital Concepts Factory BV