Digital-Concepts-Factory-Reduction-marketing-costsContinue interactie met (potentiële) klanten en het ‘real time’ meten van het effect van campagnes zullen ertoe leiden dat marketingkosten zullen dalen. Het uitgangspunt is dat (potentiële) klanten bijdragen aan het reduceren van de marketinginspanningen van organisaties. Het interactieve platform zorgt ervoor dat (potentiële) klanten op een eenvoudige en plezierige manier in contact komen en staan met organisaties. Door ‘reduction of marketing costs’ nemen de brutomarges voor organisaties toe.